Directieverslag boekjaar 2017-2018.

September 2018

In dit directieverslag geven wij u een overzicht van het afgelopen gebroken boekjaar 2017-2018 en schetsen wij een beeld van de verwachte toekomst. De begroting lag op een lager niveau dan ons “all time” beste boekjaar 2016-2017 omdat in het afgelopen beursjaar geen grote beurstitels zijn georganiseerd. Wij zijn tevreden over het resultaat van afgelopen boekjaar. De behaalde resultaten liggen boven genoemde begroting.

Grote internationale beurstitels worden respectievelijk elke 2, 3 of 4 jaar georganiseerd. Daardoor is er 1 keer per 7 jaar een tussenjaar zonder grote beurstitels. Omdat Tausch voor 70% afhankelijk is van de beurskalender, heeft dit invloed op het te behalen omzetniveau. Het werkelijke omzetniveau ligt 3% hoger dan onze begroting.

De bijbehorende bruto winstmarge is van 44,6% gestegen naar 48,1%. Deze verbetering is gedeeltelijk te danken aan een effectievere inzet van onze vorig jaar aangeschafte CNC machine, implementatie van de diverse lean-activiteiten en uitbreiding van het personeelsbestand in de buitendienst. Dat laatste heeft direct effect op de lagere inkoopwaarde van de omzet omdat dan minder zzp’ers ingezet worden.

Overall lagen de lasten 5% lager dan de begroting. De hoofdoorzaak hiervan is een boekwinst behaald op de verkoop van de 2 vrachtwagens en lagere afschrijving materiële vaste activa doordat investeringen later in het boekjaar zijn aangeschaft. Het uiteindelijke netto resultaat ligt fors boven begroting en geeft een uitstekende basis voor onze toekomstige groei met bijkomende investeringen.

Einde boekjaar valt jaarlijks op 30 juni. Op dat moment worden de “debiteuren” en het “onderhanden werk” gewaardeerd. Door de jaren heen zijn er grote verschillen in deze balansposten waar te nemen. Een grote opdrachtgever heeft in juni gevraagd om voor bijna eur 1 miljoen vooruit te factureren. Dat verklaart direct ook de hogere positie van het “onderhandenwerk” en “debiteuren” dat resulteert in een verhoging van het balanstotaal. Gevolg is dat het absoluut hoger eigen vermogen in solvabiliteit lager uitvalt en uitkomt op ruim 42%. Ons inziens een prima solvabele positie om met vertrouwen onze toekomstplannen uit te voeren.

Er is veel gezegd over de omzet vanuit onze beursactiviteiten. Ook stemt de omzet ons op het gebied van events (een geweldig groot project verzorgd in Cannes voor een Amerikaanse klant) en interieurs positief. Bij interieurs zien wij dat wij vanuit de klantenreis steeds vaker een succesvolle vertaling kunnen maken richting interieurs. Bijzondere projecten zijn afgerond: in Oss waar een medisch experience room is opgeleverd, in Antwerpen een groot trainingscentrum en in Veghel een totaal kantoor en trainingsfaciliteit voor een accountantskantoor.

In het boekjaar 2018-2019 zullen weer een aantal grote internationale beurzen georganiseerd worden. Daarom verwachten wij zeker het meest succesvolle jaar 2016-2017 te verbeteren. De verwachting is dat ruim 12 mio omzet wordt gehaald. Tevens verwachten wij dat de verhoudingen tussen de verschillende baten en lasten in de lijn van het afgelopen jaar zullen uitkomen. Dus met veel vertrouwen zien wij het lopende boekjaar tegemoet.

Zoals vorig jaar reeds aangegeven ligt onze grootste uitdaging op het terrein van het vinden van (ambachtelijke) nieuwe collega’s. De initiatieven zoals PPS BIM5 (De Leijgraaf) en Let’s play (Skopos) zijn gestart. Op 5 oktober 2018 zijn in Schijndel 4 talentlokalen (ontwerpstudio, techniek, groen, winkelstraat) ingericht waarin alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 worden verrast en uitgedaagd om hun talent te ontdekken. Letterlijk bouwen wij aan de toekomstige Tausch collega. Tausch is ook partner van Spark in Den Bosch. Een actieve lab omgeving om bedrijven en onderwijs bij elkaar te brengen.

Daarnaast zijn alle contacten met de diverse opleidingen extra aangetrokken. Tausch is lid geworden van het Samenwerkingsverband Noord Oost Brabant. Dit verband is er op gericht de BBL leerling beter, effectiever op te leiden om haar/hem voor te bereiden in het timmer en interieur vak.

Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar samenwerking met de sociale werkvoorziening WSD, statushouders en UWV om te komen tot omscholing van zij-instromers. Door middel van de Startersbeurs krijgen onervaren MBO/HBO-ers gedurende 6 maanden een werkplek aangeboden om te bekijken of er een match te maken is.

De Tausch aanpak van individuele coaching, intervisie, traineeships, verbeterborden op de werkvloer dragen bij tot het Tausch gevoel. Daardoor blijven wij in staat om mensen te boeien en ziekteverzuim laag te houden. De rol van de OR is hierin ook heel belangrijk. Als waardering van de Tausch aanpak is ons bedrijf uitgeroepen als Koploper in de regio Noord Oost Brabant. In dat kader zullen de collega’s tot september 2019 een programma volgen dat gericht is op persoonlijk leiderschap en verbinding.

Het wagenpark van Tausch is fors vernieuwd met 2 vrachtwagens, een crafter en aantal heftrucks. Graag willen wij de bedrijfsmiddelen up to date houden voor het werkplezier van onze mensen maar ook om de veiligheid zo goed mogelijk te dienen. Deze veiligheid wordt jaarlijks via een VCA audit gecheckt.

In onze groei is huisvesting ook een belangrijk issue. Binnen onze vestigingen Schijndel en Nijnsel zullen wij met verbouwingen het kantoor, proces en logistieke opslag verder verbeteren. Voor op langere termijn zal een echte uitbreiding van het vastgoed noodzakelijk zijn.

De groei van ons bedrijf hangt natuurlijk samen met de commerciële performance van Tausch. Wij zijn structureel aan het bouwen aan een verdere strategische invulling van de merkpropositie van internationale klanten. Onze hoofdfocus is Europa voor Europese en Noord Amerikaanse merken. Projecten buiten Europa zullen alleen worden opgepakt wanneer onze klanten dat echt van ons verwachten. Door deze duidelijke focus zijn wij de echte strategische partner voor onze klanten in de Live Communicatie branche. Onze slogan daarbij is “Think Succes, Build Succes”.

Terugkijkend maar ook met zicht op de toekomst, kan alleen maar geconcludeerd worden dat Tausch er goed voor staat. Dat gaat niet van zelf. Daarvoor hebben wij een mooi Tausch team gebouwd dat met veel enthousiasme werkt voor prachtige merken. Wij zijn de klanten, collega’s en onze partners dankbaar voor hun inzet, betrokkenheid en de tomeloze energie die wordt gelegd in de samenwerking. Wij hebben er vertrouwen in dat deze samenwerking gecontinueerd wordt om de verder groei van Tausch mogelijk te maken.

Tausch Production B.V.
Tausch Design B.V.
Brand Creators B.V.

Jochem van Schayk
Commercial Director

Maarten van der Vaart
Managing Director

Tausch werkt met trots voor deze global brands én local heroes.

Krijgt u niet gevonden wat u zoekt, neem dan contact met ons op.

Tausch brand sensations

Nobelweg 1, 5482 NN Schijndel, The Netherlands.
+31 (0) 73 549 33 59
info@tausch.com

  • Schijndel
  • Amsterdam
  • München
  • Los Angeles